תאריך עברי

מתוך ג'ומלה! ישראל - וויקי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש


להצגת תאריך עברי על מערכות ג'ומלה נדרשים 2 שלבים פשוטים
לאחר מכאן ישמש המשתנה HEB (ללא הסמל %) בפורמט התאריך לתאריך עברי.
לצורך כך יש לבצע את השלבים הבאים .אל תשכחו לשמור עותקי גיבוי של הקבצים לפני השינוי.

1. מצא בקובץ libraries/joomla/utilities/date.php את הפונקציה toFormat והחלף אותה בקוד שלהלן (השורות שמסומנות ב BK// הם השורות שנוספו לפונקציה).

2. בקובץ השפה he-IL.ini שנמצא הן בתיקיה של האתר language/he-IL/he-IL.ini והן בתיקיה של ממשק הניהול administrator/language/he-IL/he-IL.ini יש למצוא את הגדרות פורמט התאריך ולהוסיף HEB.


קוד: המרת לתאריך עברי

##########################################
libraries/joomla/utilities/date.php
##########################################

/**
* Gets the date in a specific format
*
* Returns a string formatted according to the given format. Month and weekday names and
* other language dependent strings respect the current locale
*
* @param string $format The date format specification string (see {@link PHP_MANUAL#strftime})
* @return a date in a specific format
*/
function toFormat($format = '%Y-%m-%d %H:%M:%S')
{
$date = ($this->_date !== false) ? $this->_strftime($format,$this->_date + $this->_offset) : null;

// BK HEBDATE BEGIN
if ($this->_date !== false) { //BK
$jdate = jdtojewish ( unixtojd( $this->_date + $this->_offset), true ); // BK
$jdate = iconv("ISO-8859-8", "UTF-8", $jdate ); // BK
$date = str_replace( "HEB", $jdate, $date ); // BK
} //BK
// BK HEBDATE END

return $date;
}

##########################################
language/he-IL/he-IL.ini
administrator/language/he-IL/he-IL.ini
##########################################

DATE_FORMAT_LC=HEB %A, %d %B %Y
DATE_FORMAT_LC1=HEB %A, %d %B %Y
DATE_FORMAT_LC2=HEB %A, %d %B %Y %H:%M
DATE_FORMAT_LC3=HEB %d %B %Y
DATE_FORMAT_LC4=HEB %d.%m.%y


ניתן גם לשנות את הפורמט הלועזי איך שרוצים או להשמיטו לדוגמה:

קוד: פורמט תאריך עברי
DATE_FORMAT_LC2=HEB (%d/%m/%y %H:%M)


המשתנה DATE_FORMAT_LC2 הוא הדומיננטי ביותר שמופיע ברוב חלקי האתר.

  • תורגם לעברית ע"י saryoram.


תודה רבה למנהל אתר מנהיגות יהודית